⚠️توجه⚠️??? خشکشویی Vip طرف قرارداد با خشکشویی جوان

‼️خدمتی نوین از گروه پوشاک پل‼️
به کلیه اجناس خرید شده در ۴دسته : کت شلوار ، کت تک ، شلوار ، پیراهن برای اولین بار کارت هدیه خشکشویی رایگان ارائه میگردد و از آن پس کلیه خدمات خشکشویی مشتریان دارای کد اشتراک با 30% تخفیف vip صورت میگیرد.
⚠️درصورت درخواست سرویس سیار رایگان از سوی مشتری خشکشویی موظف به انجام آن میباشد.
آدرس:صفاییه ، خ.منتظرفرج، جنب رستوران شهریار

در هر 2 شعبه گروه پوشاک پل میزبانتان هستیم! شعبه١:یزد،بلوار دانشگاه،روبروى مجتمع خورشيد شعبه٢: يزد ،ميدان شهيدبهشتي،ابتداى خ.دهم فروردين

شعبه١:یزد،بلوار دانشگاه،روبروى مجتمع خورشيد
شعبه٢: يزد ،ميدان شهيدبهشتي،ابتداى خ.دهم فروردين

جهت اطلاع ازجدیدترین اخبار و نیوکالکشن شما را به عضویت در کانال دعوت مینماییم.t.me/poulyazd

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار و نیوکالکشن شما را به عضویت در کانال دعوت مینماییم.
telegram.me/poulyazd