آدرس کارخانه

جاده یزد-تفت، روبه روی انرژی اتمی، شهرک صنعتی تفت

تلفن کارخانه

۰۳۵۳۲۶۳۳۶۹۰-۱

فکس

۰۳۵۳۲۶۳۳۶۹۲