گروه پوشاک پل خود را در مقابل سرزمین و مردم مسئول میداند و در حفظ محیط زیست ، اخلاق اسلامی ایرانی

با تولید محصولات با کیفیت بعـــنـوان قدرتمندترین ارائه کننده برند ایرانی پوشاک در منطقه شناخته می شود.