شعبه صفاييه

آدرس

یزد ، بلوار دانشگاه ، روبروى مجتمع خورشيد

تلفن

۰۳۵-۳۸۲۷۴۰۰۰

موقعیت