تندیس و تقدیرنامه ها

  • شرکت درنمایشگاههای پوشاک ونساجی
  • برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان یزد درسال۸۶
  • تقدیرنامه از کانون بازنشستگان کشوری سال۸۷
  • احراز مقام نمونه و برتر درسال ۸۶ درواحدهای صنعتی یزد
  • کسب تندیس یادبود نمایشگاه عملکرد ودستاوردهای دولت درسال۸۷
  • لوح تقدیر تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی
  • افتتاح دفتر مرکزی فروش درتهران درسال۸۶
  • ۱۷سال تجربه در صنعت پوشاک با نام تجاری پل دراستان یزد