تندیس و تقدیرنامه ها

  • شرکت درنمایشگاههای پوشاک ونساجی
  • برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان یزد درسال86
  • تقدیرنامه از کانون بازنشستگان کشوری سال87
  • احراز مقام نمونه و برتر درسال 86 درواحدهای صنعتی یزد
  • کسب تندیس یادبود نمایشگاه عملکرد ودستاوردهای دولت درسال87
  • لوح تقدیر تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی
  • افتتاح دفتر مرکزی فروش درتهران درسال86
  • 17سال تجربه در صنعت پوشاک با نام تجاری پل دراستان یزد