شاخص های قرارداد:
الف) سابقه کار در یکی از حرفه های پوشاک مانند(مالی، فنی، فروش، مدیریت، طراحی، پژوهش)
ب) حدود 3 سال سابقه کار مفید

جهت درخواست همکاری با گروه پوشاک پل فرم زیر را دانلود  و پس از تکمیل فرم آن را آپلود نمایید.

تذکر: به فرم های ناقص (حتی یک فیلد)ترتیب اثر داده نمی شود.


دانلود فرم


استخدام